FAMARANANA NY VOLANA RAMADANY

Tonga nanatrika ny lanonam-pamaranana ny volana Ramadany na ny « Ide » teny amin’ny mosquée 67ha ny Filohan’ny Antenimierandoholona Rivo RAKOTOVAO androany alarobia 5 jona 2019. Lanonana izay niarahana tamin’ireo olo-manan-kaja maro ao amin’ny fikambanan’ny mpino silamo eto Madagasikara izay notarihan’ny CHEK MOHAMAD Filohan’ny fikambanana sy Papa SOULE Filohan’ny fikambanan’ny zanaka Avaratra.

Nandritra ny fandraisam-pitenenan’Andriamatoa CHEK MOHAMAD no niarahabany ny mpino silamo rehetra nahavita ny fifehezan-tena sy ny fifadiana izay zava-dehibe tokoa ho azy ireo satria fandresena lehibe izany fifehezan-tena sy fiadiana amin’ny ratsy izany. Nisaotra sy nirary soa ny Filohan’ny Antenimierandoholona amin’ny fanohanany ny antso sy ny fiarahany amin’ny “Communauté Musulmane” hatramin’izay ihany koa izy na dia teo aza ny tsy fitoviam-pinoana.

Nambaran’ny Filoha Rivo RAKOTOVAO kosa tetsy andaniny fa na dia kristiana aza izy dia tsy sakana ho azy ny zavatra tahaka izao satria ny firaisankina no tokony atao vaindohan-draharaha sy zava-dehibe eo amin’ny Fiaraha-monina ary Andriamanitra tokana ihany fa ny fomba fanompona azy no samy hafa. Nambarany koa fa na inona na inona tsy fitoviana eo amin’ny tsirairay dia ny finoana no isan’ny fitaovana entina mampiray hina ny rehetra ka tokony ho hajaina izany.
Nisy ny fanolorana mari-pankasitrahana hoan’Andriamatoa Papa SOULE izay rain’ny kamboty sy mpikarakara ny sahirana eo anivon’ny mpino silamo eto madagasikara ary nofaranana tamin’ny fiaraha-misakafo sy korana ny lanonana.

 

facebook: Sénat de Madagascar