Fitsidihan’ny delegasiona avy any Géorgie teto amin’ny Antenimierandoholona

Nitsidika tamin’ny fombam-panajana ny Filohan’ny Antenimierandoholona Rivo RAKOTOVAO teto  amin’ny Lapa Maitso Anosikely ireo delegasiona avy any Géorgie izay notarihin’Andriamatoa Alexander Khvtisiashvhi, Minisitra lefitra misahana ny Raharaham-bahiny eo anivon’ny Repoblika Demokratikan’ny Géorgie ny zoma 12 Aprily 2019.

Niompana  tamin’ny fanamafisana  ny fiaraha-miasa eo amin’ny firenena roa tonta  eo amin’ny lafin’ny ara-politika , ara-tsosialy ary ara-ekonomika  ny fihaonana . Teo ihany koa ny fanirian’ny roa tonta mba hisian’ny fiaraha-miasan’ny  Loholon’I Madagasikara  sy  ireo Député Georgien.

Ilaina tokoa  hoy ny Filohan’ny Antenimierandoholona ny fiaraha-miasa amin’ny firenena matanjaka  toy izao satria  zava-dehibe ny fifanankalozana eo amin’ny tany roa tonta indrindra eo amin’ny lafiny ara-toe-karena,  ara-politika ary ara-tsosialy mba ahafahana mampandroso haingana ny Firenena. Nohamafisiny ihany koa fa dingana  ara-politika maro no efa vita niarahana tamin’ny Ambasadaoron’ ny Géorgie  taorian’ ny fitsidihana nataony teto anivon’ny Antenimierandoholona  tamin’ny taona 2018, anisan’izany ny fametrahana ny consulat honoraire ny Géorgie eto Madagasikara .