Fiofananan’ ny mpiasa eo anivon’ny Fitantanan-draharaha ny arofenitra

Nanatanteraka fiofanana niarahana tamin’ny Friedrich  Ebert Stiftung ( FES), mikasika ny  vonjy aina , fitsipika mifehy ny  arofenitra ,  fikarakarana ny dia sy ny famitana iraka ho an’ireo Parlemantera  ireo mpiasa ao amin’ny fitantanan–draharaha ny arofenitra eto anivon’ ny Antenimierandoholona  sy  ny  Antenimierampirenena  ny  Talata 19 martsa 2019 .Fiofanana naharitra telo andro izay natao tao amin’ny  « Hotel Imperial » Antsirabe.

Taorian’ny fitantanan-draharahan’ny Fitsinjaraham-pahefana dia ny fitantanan–draharaha ny arofenitran’ ny Antenimierandoholona  sy ny Antenimieram-pirenena  indray no nanantontosa fiofanana. Voaresaka tamin’izany ny fifandraisana  ivelany  , ny lanonana ofisialy  , ny fisahanana ny andraikitra andavan’andro, ny fandaminana ny fotoam-pivoriana  , ny fahaizana miaina , ny fandraisana ireo manampahefana, ny fikarakarana ny taratasy  amin’ireo iraka sy dia ataon’ireo Parlemantera  izay niarahana tamin’ny  Dokotera Aurélien RANDRIAMIHAINGO (Docteur Médecin responsable de la médecine du travail OSTIE)  sy Ramatoa INJERONA Florine (Consultante).
Tanjona amin’izao fiofanana izao  ny hanatsarana ny traikefa eo amin’ny fahaiza- manao amin’ny lafin’ny arak’asa ho an’ireo mpiasa eo anivon’ny fitantanan-draharahara ny arofenitra  ny Antenimiera roa tonta ary nofaranana tamin’ny fampiharana ity fiofanana ity.