Fitokanana zava-bitan’ny Fitondram-panjakana tao amin’ny Kaominina Mahereza ao amin’ny Disitrika Ambohidratrimo

Fotodrafitr’asa roa sosona no notokanan’ny Fitondram-panjakana tao amin’ny Kaominina Ambanivohitry Mahereza, ao amin’ny Distrika Ambohidratrimo, Faritra Analamanga ny zoma 28 septambra 2018. Tonga nanolotra izany tamin’ny Vahoakan’i Mahereza ireo solotenam-panjakana notarihin’Andriamatoa RANDRIAMBOLOLONA Mananjara Filohan’ny Antenimierandoholona Mpisolo toerana notronin’ ny Lehiben’ny Faritra Analamanga, ny lehiben’ny Distrika ary Ben’ny Tananan’io Kaominina Mahereza io.

Tranon-tsekoly ahitana efitra roa miaraka amin’ny fitaovana toy ny dabilio hoan’ny EPP AMPILANONANA nohon’ny fiaraha-miasan’ny Kaominina tamin’ny mpiara-miombon’antoka, Birao an’ny Kaominina izay namboarina tamin’ny alalan’ny fiaraha-miasa tamin’ny Faritra Analamanga izay novatsian’ny kitampom-bolam-panjakana Malagasy madiodio no notokanan’Andriamatoa RANDRIAMBOLOLONA Mananjara Filohan’ny Antenimierandoholona Mpisolo toerana tamin’izany.

Ny fitondram-panjakana dia mahatsiaro lalandava ny mponina ka ny zava-bita rehetra dia hoentina hanasoavana ny vahoaka izany anisan’ny lahatenin’Andriamatoa RANDRIAMBOLOLONA Mananjara Filohan’ny Antenimierandoholona mpisolo Toerana sady nankasitraka manokana ny Ben’ny Tanànan’ny Kaominina Ambanivohitra Mahereza Andriamatoa RAKOTOARISOA Nirina Fenohery Johny.

Andraikitra lehibe ho an’ny Fitondram-panjakana Malagasy ny manolotra ireo zava-bita ireo satria zava-dehibe loatra ho an’ny vahoaka eto amin’ity kaominina Mahereza izany ka hiteraka fampandosoana maharitra.