Fitsenana ny Kardinaly TSARAHAZA Désiré teny amin’ny seranam-piaramanidina Ivato .

Ny talata 10 jolay 2018 tamin’ny 3 ora tolak’andro no nigadona teto an-tanindrazana  ny Kardinaly Tsarahaza Désiré, rehefa  voahositry ny Pape François  eo amin’ny andraikitra maha Kardinaly azy.

Mpino Kristianina , Eveka sy Relijiosy ary olom-panjakana maro  notarihin’ny Filoham-pirenena Hery RAJAONARIMAMPIANINA,  notronin’ ireo Loholon’i Madagasikara notarihin’ny Filohan’ny Antenimierandoholona Rivo RAKOTOVAO mivady  no tonga nitsena sy nanome voninahitra azy  teny  amin’ny seranam-piaramanidina Ivato .

Ny andron’ny  Pantekôty lasa teo no notendren’ny Pape François ireo Kardinaly 14 vaovao ka tao anatin’izany ny Kardinalin’i  Madagasikara Tsarahaza Désiré izay Archevêque avy any Toamasina. Izy moa no Kardinaly faha efatra Malagasy rehefa banga izany toerana izany  nandritra ny 8 taona.

Nandritra ny kabarin’ny Filoham-pirenena Hery RAJAONARIMAMPIANINA   no nanamafisiny fa betsaka ny asa miandry ity Kardinaly vaovao ity ary mitondra fahasoavana hoan’ny firenena izao fanendrena azy izao .

Nohamafisin’ny Kardinaly vaovao  kosa nandritran’ny nandraisany fiitenenana ny hafaliana tamin’izao fomba manetriketrika nandraisana azy izao ary nanehoany fa izao  fanendrena azy izao dia maneho fa manana  ny toerana lehibe i Madagasikara eo anivon’ny fiangonana sy izao tontolo izao. Ary manentana ny Malagasy ihany koa izy mba hiady amin’ny ratsy ary tsy hikely soroka amin’ny fanaovana ny tsara io no teny filamatra nosafidiany.