Fandraisana tamin’ny fomba ofisialy ny loholona RAJAONARIVELO Henri Velomaro teto anivon’ny Antenimierandoholona.

Nontaterahina androany teto amin’ny lapan’Anosikely ny lanonana fandraisana ny Loholona RAJAONARIVELO Henri Velomaro teto amin’ny Antanimierandoholona. Tamin’izany fotoana izany  no nosaloran’ ny Filohan’ny Antenimierandoholona Rivo RAKOTOVAO ny samboady maha loholona azy ity Loholona vaovao ity izay misolo toerana ny Loholona Riana ANDRIAMANDAVY VII,  lasa Ministrin’ny Serasera sy ny Fifandraisana amin’ny Andrimpanjakana ankehitriny. Ny samboady  izay marika hita maso ho fanomezam-pahefana ny Loholona iray sy ho fanehoana ny andraikitra iantsorohany sy ny adidy sakelehiny amin’ny maha Loholona azy. Nandritra ny fianianana nataon’ny  Loholona Rajaonarivelo Henri Velomaro no nanambarany fa hiasa an-kitsipo sy am-pahamarianana eo am-panatanterahana ny andraikitra rehetra  takiana aminy izy , ary hanandratra ny hasin’ny Antenimierandoholona sy hihevitra mandrakariva ny hampandroso an’i Madagasikara no tanjona.