Santa-bary sy fametrahana Vato Fehizoro tao Sahabe Kaominina Ambodirano Morarano, Disitrikan’ Amparafaravola

Notanterahina tamin’ny  zoma 25 mey 2018 teo tamin’ny tetezan’ny Sahabe ao amin’ny  Kaominina Ambodirano Morarano, Disitrikan’ Amparafaravola ny fametrahana ny Vato Fehizoro ho fanombohana ny fanavaozana sy fanatsarana ny fitarihan-drano hanondraka ny tanim-bary any atsimo andrefan’ny  Farihin’ Alaotra, PC 23 ny  tanim-bary mirefy 10 000ha izay fiaraha-miasa amin’ny Firenena Japoney. Tonga nanatrika sy nametraka izany Vato Fototra izany ny Filohan’ny Repobilika Hery RAJAONARIMAMPIANINA sy ny Ambasadaoron’i Japon SEM Ishiro OGAWASARA, notronin’ny Filohan’ny Antenimierandoholona Rivo RAKOTOVAO sy ny Minisitra ao  amin’ny fiadidian’ny Repoblika misahana ny Fambolena sy Fiompiana  Harison RANDRIARIMANANA ary ireo Parlemantera sy ny Manam-pahefana any an-toerana.
Nanamarika io fotoana io koa ny Santa-bary ho fanombohana ny fotoam-pijinjam-bary ao amin’ny Faritra Alaotra izay nomarihana tamin’ny alalan’ny fampisehoana ny fomba fambolem-bary any an-toerana, ary koa ny nanoloran’ny Fiombonan’ireo tantsaha izany Santa-bary izany ho an’ny Filohan’ny Repoblika. Kibota miisa 10 sy angadin’omby 10 mba hanamorana ny asa-pamokaran’ireo Tantsaha sy hampitomboana ny vokatra, ary zanak’akoho lahy 5000 kosa no natolotry ny Filohan’ny Repoblika an’ireo tantsaha ho fanampiana azy ireo.