Fametrahana ny fiarovan-tenan’ny Filohan’ny Repoblika Hery RAJAONARIMAMPIANINA teny amin’ny Fitsarana Avo momba ny Lalàm-panorenana

Ho famaliana ny fangatahan’ny  Fitsarana Avo momba ny Lalàm-panorenana ny amin’ny ny fiarovan-tenan’ny Filohan’ny Repoblika Hery RAJAONARIMAMPIANINA  mikasika ny fitoriana izay nataon’ireo Solombavambahoaka ny amin’ny fanesorana azy amin’ny toerany ,  dia tonga nanotrona ireo Mpisolovavan’ny Fiadidian’ny Repoblika nanatitra izany teny an-toerana  ireo Loholona 58 sy ny Solombavam-bahoaka 79 manohana ny Fitondrana.

Nambaran’ireo Parlemantera ireo fa izy ireo dia mitandrina toy ny anakandriamaso ny Lalàm-panorenana sy ny rafitra rehetra anatin’izany ka tokony hanaraka izany ny rehetra sy hanaraka ny fisaraham-pahefana.Tsy tokony ho hisy hoy izy ireo ny tsindritsindry sy ny teritery hatao amin’ ny Fitsarana Avo momba ny Lalàm-panorenana manoloana ny didim-pitsarana izay havoakany.

Izy ireo ihany koa dia manameloka ireo fandikan-dalàna rehetra (fanonganam-panjakana , ny fikasana hanao tetezamita vaovao) izay ataon’ny mpitokona amin’izao fotoana izao satria fandikana ny Lalam-panorenana izany.

Tonga nanotrona ireo parlemantera ireo ihany koa ny Kung Fu Malagasy izay notarihan’I Grand Maître Avoko RAKOTOARIJAONA sy ireo vahoaka mpanohana ny Fitondrana.