Lanonam-panokafana tamin’ny fomba ofisialy ny Fivoriana ara-potoana Voalohan’ny Antenimierandoholona taona 2018

Nisokatra ny 01 May 2018 tamim-pomba ofisialy teto amin’ny Lapan’ny Antenimierandoholona ny Fivoriana ara-potoana Voalohany ho an’ny taona 2018 izay maharitra 60 andro. Nifanindry an-dalana amin’ny fahatsiarovana ny tsingerin-taona faha 17 nijoroan’ny Lapan’ny Antenimierandoholona izay niorina tamin’ny talata 01 may 2001 ary koa nankalazana ny fetin’ny mpiasa. Lanonana teo ambany fitarihan’ny Filohan’ny Antenimierandoholona Rivo RAKOTOVAO, notronin’ireo Filohana Andrimpanjakana sy ireo Minisitra isan-tsokajiny notarihin’ny Praiminisitra Olivier Mahafaly SOLONANDRASANA, natrehin’ireo Loholona sy ny mpiasa eto amin’ny Antenimierandoholona.

Nandritra ny lahateny nataon’ny Filohan’ny Antenimierandoholona Rivo RAKOTOVAO dia  nisaotra sy nankasitraka ny Filohampirenena Hery RAJAONARIMAMPIANINA ny tenany noho ny fanomezany ny fisondrotan’ny karaman’ny mpiasam-panjakana 8 isan-jato, sy niarahaba ny mpiasa rehetra tratry ny fetin’ny mpiasa. Navoitrany tamin’izany ihany koa fa anjaran’ny Fitondram-panjakana ny miaro ny zon’ny mpiasa ary anjaran’ny tsirairay ny mandray ny andraikitra tandrify azy ka ny oham-pitenenana nindraminy tamin’izany dia “Ny firaisankina no hery, Asa vadi-drano tsy vita raha tsy ifanakonana, Izay mitambatra vato ary izay misaraka fasika, Ny mitabe ihany koa tsy lanin’ny mamba”. Amin’ny maha mpiahy voalohany ny Vondrom-bahoaka Itsinjaram-pahefana ny Antenimierandoholona dia miantso ireo Loholona namany izy mba hijery akaiky ny fampiharana ny Fanampiana avy amin’ny Fitondram-panjakana ho fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra.

Nandritra ny fanokafana ity fivoriana ara-potoana voalohany ity no nanehoan’ny vakomanitrin’ny  Antenimierandoholona ny fanamina vaovao izay nentin’izy ireo nandravaka ny fandaharam-potoana.