FANAMBARAN’IREO LOHOLON’I MADAGASIKARA

Manoloana ny toe-draharaha misy eto anivon’ny Firenena  ankehitriny dia  manana adidy  sy andraikitra ireo Loholon’i Madagasikara  mampahafantatra ny zava-misy sy manao tatitra momba ireo  volavolan-dalàna  lany amin’ny vahoaka Malagasy. Noho izany dia nanao  fanambarana sy antso avo  ho an’ny vahoaka Malagasy ireo Loholona avy eto Antananarivo notronin’ireo namany avy any faritra hafa tamin’ny  alalan’ny « conference de presse » ny alakamisy 19 aprily 2018 tolakandro  tao amin’ny Lapan’Anosikely.
Taorian’ny tari-dresaka nataon’ny Filoha Lefitry ny Antenimierandoholona misahana ny faritanin’Antananarivo RANDRIAMBOLOLONA  Mananjara dia nanazava ireo  foto-kevi-dehibe ao amin’ireo volavolan-dalàna mikasika ny fifidianana izay nolaniana teto anivon’ny Antenimierandoholona ny Kestiora Voalohany Mourad Mohamed ABDIRASSOUL. Antso avo ho amin’ny fihavanana sy firaisankina izay soatoavina mampiavaka ny Malagasy kosa no nataon’i Loholona MAHAVALISOA Hanitra Eliane.