FAMETRAHANA NY EVEKA VAOVAON’I FARAFANGANA SY NANANDRATANA AN’I LUCIEN BOTOVASOA HO OLON-TSAMBATRA

Napetraka tamin’ny fomba ofisialy ny alakamisy 12 aprily 2018 lasa teo ny Eveka vaovaon’ny Diosezin’i Farafangana, Mgr Gaetano Di Pierro, Evekan’i Moramanga teo aloha. Ela tokoa no niandrasan’ny vahoaka Kristiana Katolika tany an-toerana satria efa efa-taona sy tapany no tsy nanana Eveka ny Diosezin’i Farafangana.

Nasain’ny Fiangonana Katolika nanatrika izany fotoan-dehibe izany ny Fitondram-panjakana izay notarihin’ny Praiminisitra Lehiben’ny Governemanta SOLONANDRASANA Olivier Mahafaly, sy ny Lehiben’ny Andrim-panjakana Mpanao Lalàna roa tonta dia ny Filohan’ny Antenimierandoholona Rivo RAKOTOVAO sy ny Filohan’ny Antenimierampirenena Jean Max RAKOTOMAMONJY.

Namaly ny fangatahan’ny Mpino ny Praiminisitra ka nilaza fa hamboarina ny lalana 20 km hidirana ao amin’ny tananan’I Farafangana mba ahafahan’ny Kristiana manatanteraka ny asam-panopoana an’Andriamanitra. Nanolotra vary 20 taonina sy omby 6 koa ny fitondram-panjakana mbaanatanterahana ny Fanandratana an’i Ramose Lucien BOTOVASOA ho Olon-tsambatra.

Ny alahady 15 aprily 2018 teo kosa no natao izany fanandratana an’I Lucien BOTOVASOA ho Olon-tsambatra izany. Lamesa lehibe izay notarihan’I Mgr Maurice PIAT Evekan’ny Port Louis any amin’ny Nosy Maurice, notronin’ny Eveka maro manerana ny Nosy sy ireo Eveka avy any ivelany toy ny ao amin’ny Nosy Comores.

Nasain’ny Fiangonana hanatrika ny lanonana ny Filohan’ny Repoblikan’I Madagasikara Hery RAJAONARIMAMPIANINA, notronin’ny Filohan’ny Antenimierandoholona Rivo RAKOTOVAO, sy ireo Mpikambana maro ao amin’ny Governemanta.

Nambara tamin’izany fa ho Olon-tsambatra mpiahy ny Katekista I Ramose Lucien BOTOVASOA,ary ho reharehan’ny Mpino Kristiana eto Madagasikara, indrindra fa any amin’iny faritr’i Vohipeno iny.