Nitsidika ny Filohan’ny Antenimierandoholona ny Fikambanan’ny Ben’ny Tanàna avy any amin’ny Faritra SAVA

Amin’ny maha Ray aman-dReny mpiahy voalohany ny Vondrom-bahoaka Itsinjaram-pahefana  Filohan’ny Antenimierandoholona Rivo RAKOTOVAO, dia tonga nitsidika azy tetsy amin’ny  amin’ny Lapan’Anosikely ry zareo avy amin’ny  Fikambanan’ny Ben’ny tanàna any amin’ny Faritra SAVA izay notarihin’Andriamatoa VELOMARO L’Faustin  Lehiben’ny Faritra SAVA, notronin’ireo Loholona avy any amin’iny Faritra iny ny Alatsinainy 09 Aprily 2018.

Votoatin’ny fihaonana ny fangatahan’ ireto vahiny ny anohanan’ny Filohan’ny Antenimierandoholona ny fangatahan’izy ireo  famatsiana herin’aratra ny Faritra Ambanivohitr’i SAVA izay efa nahavitan’izy ireo tetik’asa matotra, ny ijerena akaiky ireo olana ara-tany manomboka miha-mahazo vahana any an-toerana, ny fanarenana ny lalana  simba vokatry  ny rivo-doza ary ny anohanan’ny Fanjakana’ny ezaka fanatsarana sy fiarovana ny voly la vanila  any an-toerana. Afa-po tamin’ny fihaonana izy ireo:

Ny Filohan’ny Antenimierandoholona moa dia naneho ny fahavononany hatrany amin’ny fanohanana ireo tompon’andraikitra eny ifotony tahaka izao.