Fandaniana ny volavolan-dalàna miisa telo mahakasika ny fifidianana

Lany teto anivon’ny Antenimierandoholona, ireo volavolan-dalàna telo mahakasika ny fifidianana nandritra ny fivoriana azon’ny be sy ny maro natrehina androany 10 Aprily 2018.

Nanamafy ny Praiminisitra  Lehiben’ny Governemanta SOLONANDRASANA Olivier    tamin’ny fandanian’ny Loholona ireo  lalàna fehizoro miisa telo  mahakasika ny fifidianana ireo   fa  fanehoana fitiavan-tanindrazana izao fihetsika asetrin’ny Loholona izao , satria fijerena ny tombotsoan’ny firenena  no tanjona tamin’ ny fandaniana an’ireto lalàna ireto  mba ahazoana miroso amin’ny fifidianana madio sy mangaraharaha .

Tetsy ankilany kosa dia nanambara ny Filohan’ny Antenimierandoholona RIVO RAKOTOVAO fa mizara tsara ny fisaraham-pahefana ary mbola maro ny asa miandry ny Loholona satria mbola dingana voalohany ny fandaniana an’ity lalàna ity.Amin’ny maha solotenan’ ny vondrombahoaka  itsinjaraham-pahefana  ny  Loholona ,  dia mbola adidin’izy ireo tsirairay avy ny mampahafantatra ny vahoaka  ny votoatiny  mandrafitra ity lalàna ity mba hialana  amin’ny tsaho izay miely.

Marihana fa na dia Loholona iray  tamin’ireo 54 tonga aza no nitsipika ireo volavolan-dalàna ireo dia nijoro hatrany tamin’ny heviny izy ka nidera azy tamin’izany ny Praiminisitra sy ny Filohan’ny Antenimierandoholona.