FANOMEZANA ARENDRINA TENY AMIN’NY FARITRA IVA AVY AMIN’NY FILOHAN’NY ANTENIMIERANDOHOLONA

Amin’izao fankalazana ny Fetim-pirenena izao dia nahatsiaro ireo ankizy sahirana avy eny ambany tanàna ny Filohan’ny Antenimierandoholona RAKOTOMANANA Honoré mivady ka naniraka ireo solotenany ao amin’ny Kabinetrany, notarihin’ny Talen’ny Kabinetra Andriamatoa Rado MILIJAONA ny 24 jona , tetsy amin’ny Fokontany Mandrangombato II Anosibe Namontana , sy ny 25 jona tetsy amin’ny Complexe Scolaire Ampefiloha.

Toa ny efa nataon’ny Filohan’ny Antenimierandoholona ny taona 2016 dia nanolotra arendrina hoan’ireo ankizy sahirana sy ny zanaky ny mpilalao baolina lavalava eny ambany tanàna izy mivady, ka ankizy miisa arivo mahery no nisitraka izany. Fanomezana entina hankalaza izao fetim-pirenenena izao.

Nambaran’ny Talen’ny kabinetra izay nitondra ny tenin’ny Filohan’ny Antenimierandoholona fa isan-taona dia tsy manadino ny avy eny ambany tanàna ny filohan’ny Antenimierandoholona mivady izay mirary sy fety sambatra ho azy ireo sy hoan’ny vahoaka Malagasy rehetra ihany koa.