Fankalazana ny asaramanitra teo anivon’ny lapan’ Anosikely

Ho fankalazana ny asaramanitra teo anivon’ny Antenimierandoholona , dia nahatsiaro ireo mpiasa eo anivon’ity Andrimpanjakana ity ny Filohany RAKOTOMANANA Honoré mivady ka nanolotra vary sy menaka ho fiaraha-mifaly amin’ny asaramanitra ho azy ireo ny zoma 23 jona 2017.
Nanambaran’ ny Filoha RAKOTOMANANA Honoré nandritra izany fa natao nakotrokotroka tokoa ny fihetsiketsehana tamin’ity taona ity ka efa nanomboka tamin’ny faha eninin’ny volana jona tany ho any no nanomanana azy mba hampitovy lenta ny mpiasan’ny Antenimierandoholona amin’ ireo andripanjakana hafa sy ministera isan- tokony.Nirary fety sambatra hoan’ ny fianakaviana tsirairay ny tenany.