Fandaniana volavolan-dalàna teto amin’ny Antenimierandoholona

Lany nandritra ny fivorina azon ‘ny be sy ny maro atrehana anio teo anivon’ny Antenimierandoholona ny volavolan-dalàna laharana 006/2017 tamin’ny 03 may 2017 mikasika ny famahana ny olana madinidinika eo amin’ny fiainana andavanandro sy ara-barotra.Lany nasiam-panitsina kosa ny volavolan-dalàna laharana 004/17 tamin’ny 30 martsa 2017 mikasika ny « droits de propriété intellectuelle qui touche au commerce (ADPIC) eo anivon’ny OMC (organisation mondiale du Commerce).Nankatoavin’ ireo Lohlon’i Madagasikara ihany koa ireo teboka efatra lehibe mandrafitra ny « axes strategiques » ao amin’ny APMSAN na ny « Alliance Parlementaire Malagasy pour la Securité Alimentaire et Nutritionnelle » izay iarahana amin’ ny (FAO).