Atrikasa nanehoana ireo vokatry ny andiany faha 4 amin’ny mari-drefy entina handrefesana ny Indostriaeto Madagasikara (Barometre de l’Industrialisation à Madagascar).

“Tokony hamoraina ny fepetra rehetra amin’ny famatsiana ara-bola amin’ny sehatry ny ara-indostria ary koa tokony ho afaka miatrika ireo karazana olana ateraky ny fiovaovan’ny toetrandro ny sehatra ara-pambolena izay fototry ny sehatra ara-indostrialy”. Anisan’ny hevitra naroson ‘ny Filohan’ny Antenimierandoholona Rivo RAKOTOVAO izany tetsy amin’ny Hôtel Colbert nandritra ny Atrikasa nanehoana ireo vokatry ny andiany faha 4 amin’ny mari-drefy entina handrefesana ny Indostria eto Madagasikara (Barometre de l’Industrialisation à Madagascar).
Notanterahina tetsy amin’ny Hotely Colbert tokoa mantsy androany alakamisy 19 martsa 2020 izany Atrikasa izany ary nokarakarain’ny “fiaraha-mientana ho amin’ny fampiroboroboana amin’ny fomba maharitra ny Indostria eto Madagasikara”. Nandray anjara tamin’izany ny Antenimierandoholona noho ny maha mpisolo tena ireo Vondron-draharaha ara-toekarena sy ara-tsosialy an’ity Andrimpanjakana ity araka izay voasoratra ao amin’ny Andininy faha-81 ny Lalampanorenana.
Nandray anjara tamin’izany ihany koa ny Loholona RAKOTOZAFY Martin Filohan’ny Vaomiera misahana ny ara-tsosialy, ara-koltoraly ary ny serasera eo anivon’ny Antenimierandoholona, nanamafy fa “tsy tokony hamaivanina ny fampiroboroboana ireo sehatra eny Ambanivohitra satria ireo no fototra voalohany ahafahana mampandroso ny sehatra ara-indostrialy eto Madagasikara”.