LANONAM-PAMARANANA NY FOTOAM-PIVORIANA TSY ARA-POTOANA VOALOHANY TAONA 2020 NY ANTENIMIERANDOHOLONA

Araka ny voalaza ao amin’ny andininy voalohan’ny didim-panjakàna laharana faha 2020-341 mahakasika ny famaranana ny fotoam-pivoriana tsy ara-potoanan’ny Parlemanta, notanterahina androany alatsinainy 16 martsa 2020 tolakandro ny lanonam-pamaranana ara-pomba ofisialy izany fotoam-pivoriana izany teto anivon’ny Antenimierandoholona.
Ny Fivoriana dia teo ambany fitarihan’ny Filoha lefitry ny Antenimierandoholona avy amin’ny faritany Toliara, KOLO CHRISTOPHE Laurent Roger izay nisolo toerana ny Filohan’ny Antenimierandoholona, notronin’ireo mpikambana ao amin’ny birao maharitra ary natrehin’ireo manam-boninahitra sivily sy miaramila.