Nanazava ny momba ny Birao eny Ampefiloha sy ny fahaverezan’ny basy (taona 2006-2011) ny Kestora voalohany Mourad ABDIRASSOUL .

Nanazava ny momba ny Birao eny Ampefiloha sy ny fahaverezan’ny basy (taona 2006-2011) ny Kestora voalohany Mourad ABDIRASSOUL sy RAKOTONIRINA Luc Marcel Talen’ny Kabinetran’ny Filoha Rivo RAKOTOVAO. Araho ny horonan-tsary.