Fitsarana Avo (Haute Cour de Justice): Loholona efatra no solotenan’ny Antenimierandoholona

Lanonam-panokafana ny fotom-piasan’ny Fitsarana Avo (Haute Cour de Justice), izay notanterahina ny alakamisy 20 febroary 2020, teny amin’ny foibeny teny Andrefan’Ambohijanahary.
Loholona efatra (4) no solotenan’ny Antenimierandoholona amin’izany fitsarana avo izany, dia :
– Andriamatoa MANJANY Bienvenu
– Andriamatoa RAMPARISON Luc
– Ramatoa RASAMOELINA Brigitte
– Ramatoa RAMAHAVALISOA Hanitra Eliane
Marihina moa fa ny Fitsarana avo (Haute cour de Justice) no miandraikitra ny fitsarana ireo raharaha mikasika ireo olom-panjakana ambony.