Rina ANDRIAMANDAVY: Vahinin’ny Fahitalavitra Real TV, nandritra ny Fandaharana L’Invité du Jour ny 06 febroary2020.

Tao aorian’ny namoahan’ny Fitsarana avo momba ny Lalampanorenana ny didy fanapahana laharana faha 04-HCC/D3 ny 05 febroary 2020, dia naneho ny heviny mahakasika izany ny Loholon’i Madagasikara Rina ANDRIAMANDAVY VII nandritra ny fivahinianany tao amin’ny Fahitalavitra Real TV Madagasikara ny 06 febroary 2020.