Tao aorian’ny namoahan’ny Fitsarana avo momba ny Lalampanorenana ny didy fanapahana laharana faha 04-HCC/D3 ny 05 febroary 2020, dia naneho ny heviny ny Filohan’ny Antenimierandoholona Rivo RAKOTOVAO

Fanehoan-kevitry ny Filoha Rivo RAKOTOVAO tao aorian’ny namoahan’ny HCC ny Décision n°04-HCC/D3 du 05 février 2020 relative à une requête aux fins de caducité d’ordonnances prises en Conseil des Ministres par le Président de la République.