Fikambanana tanora avy amin’ny Fiaraha-monim-pirenana: Noraisin’ny Kestora voalohan’ny Antenimierandoholona, Mourad ABDIRASSOUL.

Noraisin’ny Kestora voalohan’ny Antenimierandoholona, Mourad ABDIRASSOUL, anio alarobia 05 febroary 2020 ny fikambanana tanora avy amin’ny fiaraha-monim-pirenana, izay notarihin’Andriamatoa Hery RASON, Tale mpanatanteraka avy amin’ny ONG Ivorary.
Fihaonana izay nangatahan’izy ireo fiaraha-miasa amin’ny Andrimpanjakana toy ny Antenimierandoholona mba ahafahana manao tomban’ezaka hijerena ny politika ankapobeny eto amintsika, indrindra fa ny fangaraharana amin’ny fitantanan-draharaha eo anivon’ny asam-panjakana rehetra. Fampihofanana sy fifampizarana tahirin-kevitra sy fanomezam-baovao moa no endriky ny fiaraha-miasa iriana atao mba ahatongavana amin’izany tanjona izany.