Fankalazana ny « Fetin’ny Manamboninahitra lefitra » manerana an’i Madagasikara: Nankalaza izany ny Manamboninahitra Lefitra eto anivon’ny Antenimierandoholona.

Toy ny fanao isan-taona dia nandray anjara tamin’ny fanamarihana ny fankalazana ny « Fetin’ny Manamboninahitra lefitra » manerana an’i Madagasikara ireo Manamboninahitra Lefitra eto anivon’ny Antenimierandoholona, ny sabotsy 01 febroary 2020 izay notanterahina teto amin’ny
Lapan’Anosikely.
Nisy araka izany ny fomba fanao izay nosantarina tamin’ny fanatanjahan-tena, nisy ihany koa ny fanolorana solom-body akoho (Gisa) ho an’ny mpanolo-tsaina ny Filohan’ ny Antenimierandoholona RAMBOAHANGISON Felix izay nisolo tena ny Filohan’ny Antenimierandoholona Rivo RAKOTOVAO, sy ny Lehiben’ny Fiarovana Andriamatoa RATSIMBAZAFY Rinah Harivelo Erick ho fanamarihana ny fitsingerenan’izany vanim-potoana izany.