Fiarahabana tratry ny taona 2020 ny Filohan’ny Antenimierandoholona Rivo RAKOTOVAO mivady nataon’ireo Loholon’i Madagasikara.

Amin’ny maha Ray aman-drenin’ny fianakaviamben’ny Antenimierandoholona ny Filoha Rivo RAKOTOVAO mivady dia tonga niarahaba sy nirary soa azy ireo ihany koa ireo Loholon’i Madagasikara namany izay notarihin’ny Atoa RANDRIAMBOLOLONA Mananjara Filoha lefitra avy amin’ny faritany Antananarivo, androany alatsinainy 13 janoary 2020, teto amin’ny Lapan’Anosikely.
Ankoatr’ireo firariantsoa samihafa izay nataon’ireo Loholona dia vonona hatrany izy ireo hitondra ny anjara biriky mba hampandrosoana ny Firenena.
Manoloana izany dia nankasitraka ireo Loholona ny Filohan’ny Antenimierandoholona, nambarany fa na teo aza ny lalana nodiavin’ny Antenimierandoholona tamin’iny taona lasa iny, dia tsy tokony ahakivy izany. Nampirisika sy nanentana ireto mpiara-miasa aminy ireto ihany koa izy ny mba handray andraikitra mavitrika amin’ny fampandrosoana ny Firenena, satria hoy izy, ny tsy fitovian- kevitra dia tsy tokony hanakana ny fanatanterahana ny asa fampandrosoana satria ny tanjona dia iray ihany dia ny fampandrosoana an’i Madagasikara.