12 janoary 1967 – 12 janoary 2020: Nankalaza ny «Fetin’ny Manamboninahitra » manerana an’i Madagasikara ireo Manamboninahitra ambony eto amin’ny Antenimierandoholona.

Toy ny fanao isan-taona dia nandray anjara tamin’ny fankalazana « ny fetin’ny Manamboninahitra » manerana an’i Madagasikara ireo Manamboninahitra ambony eto amin’ny Antenimierandoholona izay notarihan’ny Talen’ny Fiarovana Kolonely RATSIMBAZAFY Rinah Harivelo, ny Alahady 12 janoary 2020.
Nisy ny fanolorana fanomezana Gisa ho an’ ny Filohan’ny Antenimierandoholona Rivo RAKOTOVAO, izay tonga nanome voninahitra izany lanonam-pankalazana izany. Notolorana fanomezana ihany koa ny Filohan’ny vaomieran’ny Fiarovana ny Loholona REHOSEVO manam-boninahitra zokiny sy ny talen’ny fiarovana nandritra io fotoana io . Ny manam-boninahitra zandry indrindra amin’ny laharam-boninahitra no nitarika ny lanonana sy nandray ny fibaikoana, dia ny Lietnà RANDRIANARIVO Jérôme.
Nandritra io fotoana io ihany koa no nampisehoana ny horonan-tsary mirakitra ny tantaran’ireo mpianatra ho manamboninahitra eny amin’ny Akademia Miaramila Antsirabe.
Nanambara moa ny Filohan’ny Antenimerandoholona Rivo RAKOTOVAO fa tokony ho tazomina hatrany ny teny faneva izay napetraky ny miaramila Manamboninahitra hoe « ho an’ny Tanindrazana », ary tokony tsy atao ambanin- javatra ny fankalazana izany isan-taona.
Marihana fa ny 12 janoary 1967 no nidiran’ny Andiany Voalohany tamin’ny Akademia Miaramila tao Antsirabe.