Fiarahabana tratrin’ny taona ny Filohan’ny Repoblika Andry Nirina RAJOELIA mivady teny Ambohitsirohitra.

Amin’ny maha Ray aman-dRenin’ny vahoaka Malagasy tsy vakivolo ny Filohampirenena dia tonga niarahaba sy nirary soa ny Filoha Andry Nirina RAJOELINA mivady ireo Loholon’i Madagasikara ombam-bady notarihin’i Filohan’ny Antenimierandoholona Rivo RAKOTOVAO tetsy amin’ny Lapam-panjakana Ambotsirohitra ny Zoma 10 desambra 2020.

Nandritra ny fandraisam-pitenenany ny Filohan’ny Antenimierandoholona Rivo RAKOTOVAO no nanatitra fa amin’ny maha Ray aman-drenin’ny vahoaka Malagasy ny Filoham-pirenena dia rariny sy hitsiny raha tonga hiarahaba sy hirary soa ny zanaka amin’ny fahatongavan’ny tonon-taona toy izao. Nirary soa amin’ny adidy mavesatra izay mbola miandry ny Filohampirenena ihany koa ny tenany satria hoy izy ny Filohampirenena no fitaratra ho an’ny firenena iray. Teo am-pamaranana dia nambarany fa vonona hatrany, hitondra ny anjara birikiny amin’ny fampandrosoana an’i Madagasikara ny Antenimierandoholona.

Ny Filohampirenana Andry Nirina RAJOELINA kosa dia nisaotra tamin’ny teny nifono fahendrena sy firarian-tsoa. Nambarany fa samy Malagasy tokoa isika ka samy mikatsaka izay hahasoa ny firenena ka rariny tokoa raha hifanome tanàna amin’ny fampandrosoana an’i Madagasikara. Namafisiny ihany koa fa taona manan-danja ity taona 2020 ity satria taona hitsingerenan’ny faha 60 taona nahazahoan’ny Malagasy ny fahaleovan-tenany ka tokony hahay hamakafaka sy handrefy ny lesoka sy ny ezaka tokony mbola hatao, ho entina hanatsarana sy hampandrosoana ny Firenena.

Photo Ambotsirohitra Twitter