FITANTANAN-DRAHARAHA: Niarahaba sy nirary soa ny Filohan’ny Antenimierandoholona Rivo RAKOTOVAO

Ny Alakamisy 02 janoary 2020, noho ny fahatratrarana ny taona vaovao 2020 izao, dia tonga niarahaba sy nirary soa ny Filohan’ny Antenimierandoholona Rivo RAKOTOVAO, ireo mpiara-miasa aminy, izay nahitana ireo mpitantan-draharaha rehetra eto anivon’ny Antenimierandoholona, notarihin-dRtoa ROBLINE Sekretera jeneraly.
Taorian’ny firariantsoa dia nisaotra ny Filoha Ramatoa Sekretera Jeneraly amin’ny fitsinjovana hatrany ireo mpiara-miasa ato amin’ity Andrimpanjakana ity.
Raha nandray fitenenana kosa ny Filohan’ny Antenimierandoholona dia nanao jery todika ny taona 2019 ka nampatsiahy ny tranga nisy teo amin’ny fijoroan’ny Andrimpanjakana ; nanamafy hatrany moa ny tenany ny tokony hanajana ny lalàna velona misy eto amin’ny Firenena ka hanentanany ny tsirairay ihany koa hanaraka izany.