ANTENIMIERANDOHOLONA: Nizara Vary, menaka, ary Gisa, ho fiatrehana ny fetin’ny Noely

Amin’izao ankatoky ny Asaramanitra izao, araka ny fanao isan-taona, dia nisy ny fizarana menaka, vary ary gisa ho an’ny fianakaviamben’ny Antenimierandoholona avy amin’ireo mpitantana izany Andrimpanjakana izany izay notarihan’ny Filohan’ny Antenimerandoholona Rivo RAKOTOVAO mivady ny Asabotsy 21 desambra 2019, teto amin’ny Lapa maitso Anosikely, ho fiatrehana ny fetin’ny krisimasy sy ny taom-baovao 2020.