LALANA MIFEHY NY TETIBOLAM-PANJAKANA TAONA 2020 NASIAM-PANITSIANA : TSY NORAISIN’NY TENY AMIN’NY ANTENIMIERAM-PIRENENA

Tonga nanatitra ny lalàna mifehy ny tetibolam-panjakana taona 2020  nasiam-panitsiana  teny amin’ny Antenimieram-pirenena ny teto anivon’ny Antenimierandoholona ny 13 desambra 2019 tamin’ny 12 ora latsaka fahefany alina (23 h 45mn) fa tsy noraisin’izy ireo. Nisy ny fanosehana ny Sekretera Jeneralin’ny Antenimierandoholona nandritra izany fotoana izany.