Volavolan- dalàna telo no nodinihana teto amin’ny Antenimierandoholona, izay samy nahazo fankatoavana tamin’ireo Loholon’i Madagasikara avokoa.

Volavolan- dalàna telo no tonga teto anivon’ny Antenimierandoholona ny 12 desambra 2019 tolakandro ka nodinihana ny 13 Desambra 2019 nandritra ny fivoriana azon’ny besinimaro natrehana.

– Ny volavolan-dalàna laharana faha-006/2019 tamin’ny 30 oktobra 2019 manome alalàna ny fifanaovana-tsonia mikasika ny fampindramam-bola izay mitentina 37 382 300 000 MGA ho fanamboarana ny tetezan’i Mangoky natao ny 17 septembre 2019 teo amin’ny Madagasikara sy ny “ Fond de l’OPEP pour le développement International (OFID).Tetik’asa izay haharitra 5 taona ;

– Ny volavolan- dalàna laharana faha-008/ 2018 tamin’ny 20 Novambra 2019 manome alalàna ny fifanaovan-tsonia mikasika ny fampindramam-bola izay mitentina 40 877 400 000 MGA ny “Programme Catastrophe Deferred Drawdown Option (CAT DDO) ,teo amin’ny Repoblikan’i Madagasikara sy ny “Agence Française de Dévellopement (AFD)” ,

– Ny volavolan- dalàna laharana faha-011/2019 tamin’ny 04 desambra 2019 manome alalàna ny fifanaovana-tsonia mikasika ny fampindramam-bola) izay mitentina 518 145 600 000 MGA ny “Projet d’Appui à la connectivité des transports (PACT) teo amin’ny Repoblikan’I Madagasikara sy ny “Association Internationale pour le Développement (IDA).Tetikasa izay haharitra 5 taona .
Samy nahazo fankatoavana daholo moa ireo volavolan-dalàna ireo. Mitohy tsy miato ny asan’ireo Loholona ka io tolakandro io dia mbola nisy volavolan-dalàna telo hafa indray tonga avy eny Tsimbazaza. Raha ny fandaharam-potoana moa dia androany no fotoam-pamaranana ny fivorian’ny Antenimiera.