Manaja ny fahaleovan-tenan’ny Fitsarana sy ny fisaraham-pahefana eto amin’ny Firenena ny Antenimierandoholona.

Resadresaka nataon’ny Filohan’ny Antenimierandoholona Rivo RAKOTOVAO tamin’ny mpanao gazety ny 13 novambra 2019

Resadresaky ny Filohan'ny Antenimierandoholona tamin'ny mpanao gazety ny13 novambra 2019

Resadresaky ny Filohan'ny Antenimierandoholona tamin'ny mpanao gazety ny 13 novambra 2019

Publiée par Sénat de Madagascar sur Mercredi 13 novembre 2019