Loholona RAKOTOVAZAHA Olivier: Namelabelatra ny mahakasika ny 𝐀𝐧𝐝𝐫𝐚𝐢𝐤𝐢𝐭𝐫𝐚 𝐟𝐢𝐬𝐨𝐥𝐨𝐧𝐭𝐞𝐧𝐚𝐧’𝐧𝐲 𝐀𝐧𝐭𝐞𝐧𝐢𝐦𝐢𝐞𝐫𝐚𝐧𝐝𝐨𝐡𝐨𝐥𝐨𝐧𝐚 tetsy amin’ny Tranombokim-pirenena Anosy ny Zoma 27 septambra 2019.

Nonovoaboasan’ny Loholona RAKOTOVAZAHA Olivier ny lohahevitra hoe : “𝐀𝐧𝐝𝐫𝐚𝐢𝐤𝐢𝐭𝐫𝐚 𝐟𝐢𝐬𝐨𝐥𝐨𝐧𝐭𝐞𝐧𝐚𝐧’𝐧𝐲 𝐀𝐧𝐭𝐞𝐧𝐢𝐦𝐢𝐞𝐫𝐚𝐧𝐝𝐨𝐡𝐨𝐥𝐨𝐧𝐚” ny zoma 27 septambra 2019 tolakandro tetsy amin’ny tranombokim-pirenena Anosy.
Nohazavainy tamin’ny antsipiriany ny anjara andraikitry ny Antenimierandoholona amin’ny maha mpiahy ny vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana (VIP) azy. Manampy ny VIP ny Loholona hoy izy amin’ny famolavolana ny « Plan Communal de Développement » na ny « Plan Régional de Développement ». Eo ihany koa ny fanaovana tombana ny politikam-panjakana. Ilaina hoy ny Loholona ny fampitoviana ny fijery amin’ny resaka tetim-pampandrosoana ho an’ny VIP.
Raha namaly ny fanontaniana mahakasika ny ilàna ny Parlemanta misy, ny Antenimiera roa ny Loholona dia nambarany fa raha tena hiroso amin’ny Décentralisation dia tsy mety raha Antenimiera iray ihany no hajoro. Ny Firenena iray dia manokana tsy latsaky ny 30% ka hatramin’ny 35% isan-jaton’ny tetibolany ho an’ny Décentralisation : io no fenitra iraisam-pirenena. Ny zava-misy eto Madagasikara anefa dia latsaky ny 5% no vola hatokana ho amin’izany.