“FANJAKANA MISOKATRA HO AN’NY OLOMPIRENENA”: NANDRAY ANJARA TAMIN’NY VARAVARANA MISOKATRA MOMBA NY ANDRIMPANJAKANA LEHIBE SY NY MINISITERA REHETRA NY TETO ANIVON’NY ANTENIMIERANDOHOLONA

Nisokatra tamin’ny fomba ofisialy ny varavarana varavarana misokatra momba ireo Andrimpanjakana lehibe sy ny Minisitera rehetra, izay teo ambany fiahian-dRamatoa Minisitry ny Serasera Lalatiana RAKOTONDRAZAFY Andriatongarivo, izay notanterahana tetsy amin’ny Tranombokimpirenena Anosy ary aharitra telo andro (26-27-28 Septambra 2019).
Anisan’ny nandray anjara tamin’ity hetsika ity ny teo anivon’ny Antenimierandoholona, ka hita teny an-toerana ny filoha lefitry ny Antenimierandoholona KOLO Roger izay nisolo tena ny Filohan’ny Antenimierandoholona Rivo RAKOTOVAO, teny an-toerana ihany koa ny Loholona RANDRIAMANANTSOA Jafetra.
Ity varavarana misokoatra ity moa dia niompana tamin’ny lohahevira hoe: “FANJAKANA MISOKATRA AMIN’NY OLOM-PIRENENA”, teo ihany koa ny fampahafantarana bebe kokoa ny “centre du Documentation et d’Information “ an’ireo Andrimpanjakana sy Minisitera isan-tsokajiny.
Nandritra ny lanonam-panokafana ny nanazavan-dRamatoa Minisitry ny Serasera sy ny Kolontsaina ny maha-zava-dehibe ny “zo mahafantatra ny raharaham-panjakana” (droit d’accès à l’information publique) amin’ny fandraisan’ny olom-pirenena anjara amin’ny fiainam-pirenena.