PARLEMANTA PANAFRIKANA: SOLOTENA DIMY AVY AMIN’NY ANTENIMIERANDOHOLONA SY NY ANTENIMIERAMPIRENENA.

Tonga nitsidika tamin’ny fomba fanajana ny Filohan’ny Antenimierandoholona Rivo RAKOTOVAO teto Anosikely, ny Alakamisy 25 septambra 2019, Atoa Roger NKODO DANG Filohan’ny Parlemanta Panafrikana.
Niompana tamin’ny fifanankalozana arak’ asa no tena fototry ny fihaonan’ny roa tonta .
Lohahevitra telo lehibe no nifampiresahana nandritra io fotoana io : dia ny mahakasika ny asa fampihorohoroana, ny fiovaovan’ny toetr ‘andro, ary ny fifindra-monina.
Nanentana ny Antenimiera roa tonta Atoa ROGER NKODO DANG Filohan’ny Parlemanta Panafrikana mba hanendry olona dimy ho solotena ao amin’ny Parlemanta Panafrikana, ka ny telo avy amin’ny Antenimierampirenena ary ny roa avy amin’ny Antenimierandoholona. Naniry ihany koa izy ny mba hisian’ny vehivavy ao anatin’ireo solotena ireo, sy ny mba hisian’ny mpanohitra.
Manoloana izany, ny Filohan’ny Antenimierandoholona Rivo RAKOTOVAO dia nanamafy , fa ilaina ny vehivavy eo amin’ny fampandehanana ny raharaha ao anatin’ny Parlemanta, ary nambarany ihany koa fa nankasitraka ny Firenena Malagasy izy ireo tamin’ny fanaovana ny sonia “charte de Malabo”, satria i Madagasikara no Firenena faha-12 nahavita izany sonia izany. Ilaina ihany koa hoy ny Filoha ny manentana ireo Firenena hafa mbola tsy nahavita sonia mba hanatanteraka izany ahafahana mandroso.

Sénat de madagascar