EISA – ANTENIMIERANDOHOLONA: Atrik’asa fanamafisana ny traikefan’ireo mpiasa eo anivonn’ny Antenimierandoholona.

Notanterahina tany Toamasina, ny Talata faha-24 Septambra 2019, ny atrik’asa fanamafisana ny traikefan’ireo mpiasa eo anivon’ny Antenimierandoholona izay haharitra telo andro, nifantoka indrindra amin’ny fanombanana ny Pôlitikam-panjakana (évaluation de la Politique Publique) sy ny fitsinjaram-pahefana ara-bola (décentralisation budgétaire) ary mitodika bebe kokoa amin’ny Pôlitikam-panjakana mahakasika ny fitsinjaram-pahefana, izay anisany andraikitry ny Antenimierandoholona  lehibe indrindra.
Niavaka ity atrik’asa ity satria tonga nanatrika sy  nanokatra izany tamin’ny fomba ofisialy ny Filohan’ny Antenimierandoholona Rivo RAKOTOVAO, ary maro ihany koa ireo Loholon’i Madagasikara hiaraka amin’ireo mpiasa teknisianina avy ao amin’ity Andrimpanjakana ity hifandinika sy hanamafy traikefa ary hifampizara ny mahakasika io lohahevitra io.
Andrasana aorian’izao atrik’asa izao ny hahafahan’ireo teknisianina eo anivon’ny Antenimierandoholona manampy betsaka ireo Loholona amin’ny fanombanana ny Pôlitikam-panjakana sy ny fiaraha-miasa ary ny fisoloan-tena ireo Vondrom-bahoaka Itsinjaram-pahefana, araka ny asa izay nampandraiketina azy ireo.

Nambaran’ny Filohan’ny Antenimierandoholona Rivo RAKOTOVAO fa zava-dehibe loatra io tombana io ho an’ny Pôlitikam-panjakana sy ny fitsinjaram-pahefana.
Ny Loholona hoy izy dia mandalo ihany fa ny mpiasa izay teknisiana no mitoetra eto amin’ny Antenimierandoholona ka rariny raha misitraka izao fiofanana izao ny mpiasa eo anivon’ity Andrimpanjakana faharoa ity.
Ny mpiasa eo anivon’ny Sampandraharahan’ny Fintantanana ara-bola sy ny Sampan-draharahan’ny Fitsinjaram-pahefana no nisitraka ity fiofanana ity satria izy ireo no tena voakasika mivantana amin’ny fanatanterahana ny asa mahakasika izany.

facebook:

facebook: Sénat de Madagascar