NASAIN’NY LOHOLONA MOURAD ABDIRASSOUL IREO MPIANATRA NANDRAY ANJARA TAMIN’NY ANDRANA FANAOVAN-DALANA.

Ho fankasitrahana sy ho fisaorana ireo mpianatra nandray anjara tamin’ny andrana asa fanaovan-dalàna (« simulacre parlementaire ») nandritra ny fankalazana ny faha 60 taonan’ny Antenimierandoholona dia nanasa azy ireo ny mpiasa eto anivon’ny Antenimierandoholona izay notarihan’ny Loholona Mourad ABDIRASSOUL Kestiora voalohany sy Ramatoa ROBLINE Sekretera Jeneraly niaraka tamin’ ireo mpikambana ao amin’ny Kabinetran’Andriamatoa Kestiora voalohany sy ireo mpiasa eo anivon’ny « Direction de la Législation et des Etudes », ny asabotsy 31 aogositra 2019, niara-nialavoly teny amin’ny Domaine « MES AS » Mantasoa.