FANKALAZANA NY FAHA 60 TAONAN’NY ANTENIMIERANDOHOLONA: nanatitra fanomezana hanampiana ireo marary sahirana tsisy mpiahy ny fianakaviamben’ny Antenimierandoholona.

Tonga nanatitra fanomezana hanampiana ireo marary sahirana tsy misy mpiahy ao amin’ny hopitaly befeletanana izay sahanin’ny Aumonerie Protestante Befelatanana ny fianakaviamben’ny Antenimierandoholona izay notarihan’ny Filoha Rivo RAKOTOVAO mivady androany asabotsy 27 jolay 2019.
Fitafiana , vary 5 kitapo, ary PPN izay ahitana savony, menaka, siramamy, sira ary pate no natolotra tamin’izany, teo koa ny vola mitentina 1.000.000 ariary izay natolotry ny Filohan’ny Antenimierandoholona mivady hoan’ny fiangonana.
Nisaotra ny Antenimierandoholona ny Mpitandrina RANDRIANARISON Solofo Arianala sady niarahaba no nirarisoa amin’izao fahatratrarana ny faha 60 taona izao. Nilaza izy ireo fa zava-dehibe tokoa ny fanolorana fanomezana toy itony satria lehibe tokoa ny andraikitra sahanin’izy ireo eo anivon’ny hopitaly Befelatanana satria nambarany fa tsy manana mpiara-miombon’antoka ny Fiangonana fa fifanampian’ny mpiara-miangona no ahafahana manampy ireo marary ireo.
Androany ihany koa no namaranana ny herinandro fankalazana ny faha 60 taona ny Antenimierandoholona ka fiaraha-mifaly sy korana niarahan’ny Filohan’ny Antenimierandoholona mivady, ny Loholona ary ireo mpiasa eto anivon’ny Antenimierandoholona no natao.
Nandritra ny fandraisam-pitenenena izay nataon’ny Filohan’ny Antenimierandoholona Rivo RAKOTOVAO no nisaorany ny rehetra tamin’ny fikarakarana ny fankalazana ary notsindriny ihany koa fa tsy nisy volam-panjakana nolaniana tamin’io fankalazana io fa vola avy amin’ny fifanampian’ny tsirairay avy.
Ho ela velona anie ny Antenimierandoholona.

facebook: Sénat de Madagascar