FANKALAZANA NY FAHA 60 TAONAN’NY ANTENIMIERANDOHOLONA: Fifaninanana Radio Crochet, ny ESTIIM Andavamamba sy ny St Joseph Mahamasina no nahazo ny laharana voalohany.

Nofaranana ny fifaninanana Radio Crochet izay nataon’ireo mpianatra avy amin’ny Sekoly Ambony sy Sekoly Ambaratonga Faharoa.

Nomena loka sy fanomezana ny mpandresy, ka ny vadin’ny Filohan’ny Antenimierandoholona no nanolotra izany no sady nanolotra fisaorana sy fankaherezana ireo mpianatra.

Ho an’ny Sekoly Ambony, nahazo ny laharana voalohany ny ESTIIM Andavamamba, ny faharopa dia ny STICOM Ankatso ary ny fahatelo kosa dia ny Université St Michel Amparibe.

Ho an’ny Sekoly Ambaratonga Faharoa, dia nahazo ny laharana voalohany ny Saint Jojeph Mahamasina, ny faharoa dia ny IFE Itaosy ary ny fahatelo kosa dia ny LTA Ampefiloha.