FANKALAZANA NY FAHA 60 TAONAN’NY ANTENIMIERANDOHOLONA: NOSALORANAN’NY FILOHAN’NY ANTENIMIERANDOHOLONA RIVO RAKOTOVAO SAMBOADY IREO LOHOLON’I MADAGASIKARA VAOVAO.

Notanterahina ny Alakamisy 25 jolay 2019, teto amin’ny Lapa maitso Anosikely, ny lanonana ara-pomba ofisialy izay nampisaloran’ny Filohan’ny Antenimieradoholona Rivo RAKOTOVAO samboady ny Loholona RANDRIAMANANJARA Philibert avy amin’ny Faritanin’i Toamasina sy ny Loholona RANDRIAMANANTENA Vévé avy amin’ny Faritanin’i Mahajanga.
Lanonana izay teo ambany fitarihan’ny Filohan’ny Antenimierandoholona notronin’ireo Loholon’i Madagasikara, ny mpiasa ary ireo vahiny nasaina sivily sy miaramila.
Tsiahivina moa fa noho ny fahatsapana ny fahabangan’ny toerana teto anivon’ny Antenimierandoholona, sy araka ny didy izay navoakan’ny Fitsarana Avo momba ny Lalampanorenana dia voatendry ho Loholona :
– Andriamatoa RANDRIAMANANJARA Philibert, laharana faharoa tamin’ny liste ny antoko MIFANASOA izay nisolo ny toeran-dRamatoa RAMAROSOA Emiline no voafidy ho Solombavambahoakan’i Madagasikara.
– Andriamatoa RANDRIAMANANTENA Vévé, laharana fahatelo tamin’ny liste ny antoko MAPAR izay nisolo toerana an’Andriamatoa VELONTSARA Paul Bert no voafidy ho Solombavambahoakan’i Madagasikara ihany koa.
Ankoatra izany dia nisy koa ny fanolorana mariboninahitra ireo Loholona sy mpiasa nahavita be teto anivon’ity Andrimpanjakana ity. Lanonana izay nanasana an-dRamatoa Madeleine RAMAHOLIMASOGrand Chancelier de Madagascar.
Miisa 58 izy ireo no notolorana mariboninahitra ka anisan’izany ireto Loholon’i Madagasikara manaraka ireto : RAKOTOJOELIMARIA Andriamihoatra Joseph (Grand-Officier de l’Ordre National Malagasy), RATONGAVELONAHARY Modeste (Grand-Officier de l’Ordre National Malagasy), ANDRIAMANDAVY VII Riana (Commandeur de L’Ordre National Malagasy), MALO Benoît Officier de l’Ordre National Malagasy) ary ny Solombavambahoakan’i Madagasikara RAMAROSOA Emiline (Commandeur de L’Ordre National Malagasy).

facebook: Sénat de Madagascar