FANKALAZANA NY FAHA 60 TAONAN’NY ANTENIMIERANDOHOLONA: FANOKAFANA ARA-POMBA OFISIALY

Nisokatra tamim-pomba ofisialy ny Alatsinainy 22 Jolay 2019, teto amin’ny Lapan’Anosikely ny fankalazana ny faha 60 taonan’ny Antenimierandoholona.

Lanonana izay teo ambany fiahian’Andriamatoa Filohan’ny Antenimierandoholona Rivo RAKOTOVAO notronin’ireo mpikambana eo anivon’ny Birao maharitra sy ny Loholon’i Madagasikara rehetra, tonga nanome voninahitra ity lanonam-panokafana ity ihany koa ny Filohan’ny Fitsarana avo Momban’ny Lalampanorenana Jean Eric RAKOTOARISOA, ny Filohan’ny Komitin’ny Fampihavanam-pirenena MAKA Alphonse, ny Filoha lefitry ny Antenimierampirenena Jean Jacques RABENIRINA izay nisolo tena ny Filohan’ny Antenimierampirenena Ramatoa Christine RAZANAMAHASOA, ny Filohan’ny Antenimierandoholona teo aloha Andriamatoa Rajemison RAKOTOMAHARO, ireo solontena avy amin’ny Masoivoho sasany misy eto Madagasikara, ireo solontena avy amin’ny mpiara-miombon’antoka ny Friedrich Ebert Stiftung (FES) – ny PNUD- ny EISA.

Nisy ny kabary izay nifandimbiasana ho fanokafana ity fotoam-pankalazana ity, ka nandritra ny fandraisam-pitenenan-dRamatoa Sekretera Jeneralin’ny Antenimierandoholona Ramatoa ROBLINE no nitantara ny làlana nolalovan’ny mpiasan’ny Antenimierandoholona hatrizay nisiany. Nirary soa ny mpiasa ihany koa ny tenany hahavita be hatrany amin’ny asa sahaniny, ka hitondra soa ho an’ny rehetra anie ity taon-jobily ity.

Ny Filoha lefitry ny Antenimierampirenena Jean Jacques RABENIRINA kosa dia nanamafy fa rariny loatra raha tsarovana sy ankalazaina manetriketrika ny tsingerin-taona toy izao, satria anatin’ny fahamatorana tanteraka ny Antenimierandoholona raha ny làlana nolalovany. Hanamafy ny fiarahamiasa eo amin’ny Antenimiera roa tonta eo amin’ny fandinihana ny lalàna sy hanatsara ny kalitaon’ny fandinihana sy fanaovan-dalàna ny Antenimierampirenena. Tsy fifaninanana no misy amin’ny Antenimiera roa tonta fa fifamenoana amin’ny asa ; koa na eo aza nefa izany rehetra izany dia ilain’ny lafiny teknika ny tsy fitoviana eo amin’ny hevitra. Ary tsy misy rafitra Idealy eo amin’ny Firenena iray fa ny fakana tombony ho amin’ny fanaraha-maso hentitra ny asan’ny Governemanta no ezahina tanterahina hitondra ho amin’ny fampandrosoana tokoa.

Nandritra ny lahatenin’ny Filohan’ny Antenimierandoholona Rivo RAKOTOVAO no nanasongadinany fa  fanaovana jery todika ny lasa ka hibanjinana ny ho avy ny taon-jobily toa izao. Hatao am-panetren-tena ny fanatanterahan’ny Antenimierandoholona ny asa izay niandraiketany hatramin’izay. Nomarihan’ny Filohan’ity Andrimpanjakana faharoa ity fa tsy nisy volam-panjakana nampiasaina amin’izao fotoam-pankalazana izao fa ny firaisankinan’ny Fianakaviamben’ny Antenimierandoholona no nanatanterahana ny fikarakarana rehetra. Notsipihan’ny Filohan’ny Antenimierandoholona Rivo RAKOTOVAO teto ihany koa fa ny Andrimpanjakana Antenimierandoholona no miantoka ny fahamarinan-toeran’ny Fanjakana ary tohan’ny Fitondràna izy amin’izany.

Nandritra io lanonam-panokafana io ihany koa no nitondran’ny  Loholona BETIANA Bruno izay Mpampankateny Jeneraly Voalohan’ny Antenimierandoholona ny làlana nolalovan’ny Antenimierandoholona Malagasy tao anatin’izay 60 taona nisiany izay.

Taorian’izany dia nisy ny fitokanana ny takelam-pahatsiarovana amin’ny Fankalazana izao faha-60 taonan’ny Antenimierandoholona izao sy ny fanokafana tamin’ny fomba ofisialy ny Varavarana misokatra izay manamarika ny faha-60 taonan’ny Antenimierandoholona, izay notanterahina teo  an-tokontaniben’ny Lapan’ny Antenimierandoholona eo  Anosikely ka ny talen’ny Seraseran’ny Antenimierandoholona HARILALA Andrianarimanana no nitondra ny fanazavana rehetra nandritra izany, izay nandraisan’ny Antenimierandoholona sy ny Antenimierampirenena ary  ireo mpiara-miombon’antoka anjara ihany koa.

facebook: Sénat de Madagascar