Fampitam-baovao

Fiaraha-miasan’ny Antenimierandoholona sy ny PNUD eo amin’ny sehatry ny famakiam-boky: fanatanterahana ny tetik’asa Appui à la Réforme du Secteur Securité A Madagascar (A R S S A M) eo amin’ny P N U D sy ny Antenimierandoholona

Noraisin’ireo mpiara-miasa eo anivon’ny Fitantanan-draharahan’ny Fitsinjaram-pahefana eto amin’ny Antenimierandoholona tao amin’ny efitrano famakiam-bokiny, izay notarihin’ Andriamatoa RANDRIANAMBININA  Christiansenn Talen’ny Fitantanana sy ireo lehiben’ny sampandraharaha isan-tsokajiny […]

FARITRA ITASY: ANTENIMIERANDOHOLONA MANAKAIKY VAHOAKA

Mitohy hatrany ny fidinana ifotony notanterahin’ny Loholona RAMAHAVALISOA Hanitra tany amin’ny Faritra Itasy, tao amin’ny Kaominina ambanivohitra Ambatomanga sy ny Kaominina Ambanivohitra Talatan’i Tsimadilo Distrikan’Arivonimamo […]